ELEKTRİK DAĞITIM SEKTÖRÜNDE KAZA KÖK- NEDEN ANALİZİ VE NEDENSELLİK KURGUSU ÖZET

ÖZET

 

Elektrik enerjisi endüstrisi çok karmaşık, tehlikeli ve zorludur. Son on yılda işyeri kazalarının sayısı azaldı, ancak işçi yaralanmaları ve ölümleri meydana gelmeye devam ediyor. Bu çalışmanın amacı, kazaları ve ölümleri önlemek için en uygun ve arzu edilen yöntemler konusunda fikir birliği sağlamaktır. Çalışmanın temel motivasyonu ölümcül ve ciddi iş yeri kazalarına en çok arzu edilen ve uygulanabilir çözümler hakkında bir çerçeve sunma fikrini barındırmaktadır. Bu çalışmada elektrik endüstrisindeki zorlukları ve kazaları en iyi şekilde önlemek için işçilerle liderlerin birlikte nasıl çalışabileceğini anlamak ve mevcut ISG mevzuatıyla şekillendirmek üzere bir rapor örneği sunmak amacına dayanmaktadır.

Ülkemiz özelinde elektrik dağıtım sektörü 2013 yılından itibaren özelleştirmeye tabi tutulduğundan dağıtım firması görevleri gereğince ve ISG mevzuatı sebebi ile kazayı önleyici tedbirler almaktadır. Bu çalışmanın özelinde bir dağıtım şirketinin verileri esas alınarak bir ISG raporunun oluşturulması sağlanacaktır.  Örgütsel öncelikleri bildiren ve politikalara, kurallara ve prosedürlere katı bir şekilde uyulmasını talep eden denetçiler ve yöneticiler, son derece uzmanlaşmış bir sektörde sosyal değişimin mümkünlüğünü sağlayıp sağlamadığı yönünde incelemeleri kapsamaktadır.

Çalışma Kapsamında 2013 ila 2022 yılı arasında enerji sektöründe yaşanan ölümlü kaza vakalarına dair veriler irdelenerek bu verilerin İSG mevzuatında yer alan hali ile Yüksekte çalışma ve elektrik akımına maruz kalarak ölümün gerçekleşmesi üzerinde durulmuştur. İlgili nedensellik ve mantık yollu çıkarımlar için balık kılçığı modeli kullanılmıştır.

Çalışma sonucunda 2013 ila 2022 yılları arasında enerji sektöründe yaşanan ölümlü kazada yaşamını yitirenlerin sayısının 348 olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmada ayrıca case study olarak anılan örnek olay incelemesi sağlanmıştır. Örnek olay incelemesinde kullanılan veriler bir  EDAŞ şirketinden elde edilmiş ve İSG uzmanı görüşlerini de kapsamaktadır.

 

Anahtar Kelimeler; Elektrik Dağıtım Sektörü, Yüksekte Çalışma, İş Kazası, Kök-Neden Analizi