İç Ortam Kirleticileri ve Yapı Malzemeleri İlişkisi; İç Hava Kalitesini Arttırıcı Tasarımlar

ÖZ

İç ortamlar insan sağlığında önemli roller oynamaktadır. Kirlenmiş iç ortamların neden olduğu etkiler alerjileri, enfeksiyonları ve toksisiteyi içerir ve insan sağlığı için tehlike oluşturur. Çoğu iç mekan hava kirliliği, biyolojik olmayan tehlikeli ve biyolojik maddelerden kaynaklanır. Mantarlar, küfler ve akarlar her yerde bulunur ve iç mekan ortamlarında halk sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturur. Bu makalede, mantar, küf ve akarların iç ortam havası biyotik kirlenmesinde biyolojik kirleticiler üzerindeki rolü ve iç mekan hava kalitesi ile iç mekan hava kalitesini etkileyen faktörler ve yapı malzemelerinin mantar ve diğer zararlı kirleticilerden borat kullanımıyla  arındırılması ve alternatif bir düzenlemede, yapı malzemelerinin inşaat ve yalıtım kullanımları açıklanmaktadır.

Anahtar Sözcükler: Hava Kirliliği, Borat ile Bina Yapı Malzemeleri Arındırılması ve Yalıtımı, Mantar, İç Mekan Ortamları, Toksisite.

 

ABSTRACT

Indoor environments play an important cylinder in human health. Effects caused by contaminated indoor environments include allergies, infections and toxicity and pose a danger to human health. Secondary indoor air pollution is caused by non-biohazardous and biological materials. Fungi, molds and mites are ubiquitous and pose a serious public health threat indoors. This evening, the purification of the use of borate from indoor air pollutants and other harmful pollutants and the use of borate in indoor air quality and indoor air pollutants in indoor air biotic pollution of fungi, molds and mites, and the construction and utilization uses of building materials in an alternative arrangement.

Keywords: Air Pollution, Purification and Insulation of Building Materials with Borate, Fungus, Indoor Environments, Toxicity.