Sayı Duyusu Ve Bileşenleri Açısından İlkokul Matematik Ders Kitaplarının İncelenmesi ÖZET MAKALE

ÖZ

Bu çalışma, sayı duyusunun temel bileşenlerini 2022-2023 yılları arasında ilkokul 1-4. seviyesinde okutulan ders kitaplarını incelemesi esas alınmıştır. çalışma kapsamında içerik düzenlemeleri, sayı bileşeni kodları ile incelenmiştir. Kodlama sistemi içerisinde sayı duyusu bileşenleri gruplandırılmış ve grupların, hangi sayı duyusu bileşenlerinin ders kitaplarında daha yoğunluklu kullanıldığı analiz edilmiştir. Yapılan analiz, çalışma kapsamında belirlenen araştırma hedefleri ile yorumlanmış ve sonuçlar bölümünde değerlendirilmiştir. Bu çalışma ile, ders kitaplarının nasıl tetkik edilebileceği konusunda bir belge incelemesi ve durum çalışması  deseninin  birlikte kullanımı sağlanmıştır.

 

Anahtar Kelimeler: Öğretmenlik Mesleği, İlkokul Matematik Ders Kitabı, Sayı Duyusu, Sayı Hissi