TİP II SANSÜRLÜ POWER LİNDLEY DAĞILIMLI KİTLELERDE HATALI SINIFLANDIRMA ORANLARININ İRDELENMESİ

ÖZET

Power Lindley Dağılımı son zamanlarda Ghitany tarafından ömür boyu verileri analiz etmek maksadıyla basit ve kullanışlı bir güvenilirlik modeli olarak kullanılmıştır.PowerLindley Dağılımı modeli , yoğunluk ve hazard oranı fonksiyonlarının şekli , çarpıklığı ve basıklığı açısından LindleyDağılımı’ndan daha fazla esnekliğe sahiptir.PowerLindley Dağılımı için , dizi istatistiklerinin her birisinin tek momentleri , sonuç momentleri , marjinal moment üreten fonksiyonlar ve ortak moment üreten fonksiyonlar için kesin ve açık olan ifadeler şu şekildedir.Bu ilişkilerini kullanarak , parametrelerin çeşitli değerleri için 10 boyutlu örneklerden sıra istatistiklerinin beklenen değerleri , ikinci anları , sapmalar ve kovaryans tabloları vardır.Buna ek olarak , Tip-II  sağ sansürlü örnekleme dayalı konum ve ölçek parametreleri en iyi lineer yansız tahminler elde etmek için bu anlar kullanılır.

 

Anahtar kelimeler: Lindley Dağılımı, Power Lindley Dağılımı, Parametre tahmini, II. Tip Sansürlü veri.