TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNOLOJİ KULLANIMI UYGULAMALARI İÇERİK ANALİZİ

ÖZET

Bu araştırma Türkiye’de Türk Dili ve Edebiyatı eğitiminde kullanılan teknoloji destekleri uygulamalar hakkında 2010 ve 2022 yılları arasında yayınlanan bilimsel araştırmaları çeşitleri, yazar sayıları, yayın yılları, konusu açısından inceleyebilmek amacıyla yapılmıştır. Araştırma kapsamında üniversitelerin ve yayınlanan akademik dergilerin web siteleri taranmış tarama sonucu elde edilen 2010-2022 yılları arasında yayınlanan Türkiye’de Türk Dili ve Edebiyatı eğitiminde kullanılan teknoloji destekli uygulamalar ile ilgili bilimsel araştırmalar sınıflandırılarak verileri YÖK tez merkezi ve Google Scholar veri tabanlarında “web 2.0, Türk Dili ve Edebiyatı  web 2.0 Türkçe Dersi, Türk Dili ve Edebiyatı eğitimi,, teknoloji” anahtar kelimeleri kullanılarak tarama yapılmıştır. Elde edilen sayısal bulgular grafiklerle birlikte yüzdelik olarak yorumlanmıştır. Gelişen teknoloji her alanı etkilediği gibi eğitim alanını da etkilemiştir. Bu da eğitim alanında, sürekli yenilenen güncellenen bilgiler karşısında öğretmenler de kendi bilgilerini de güncel tutma isteğinde bulunup bunun için çaba göstermektedirler. Bu güncelleme genellikle öğretmenler için hizmet içi eğitimlerle bilgilerini destekleyip güçlendirebildikleri alanları yaratmaktadır. Türk Dili ve Edebiyatı öğretiminde güncel teknolojileri uygulama deneyimleri tanıtılıp yaygınlaştırılması da hem öğretmenler hem de öğrenciler açısından önemli kabul edilmektedir.

 

Anahtar Kelimeler: Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi, Teknolojiyle Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi, eğitim teknolojisi, öğretim teknolojisi, Türkçe eğitimi, web 2.0 araçları.