ÜLKELERİN GELİŞMİŞLİK SEVİYESİ İLE KURUMSALLAŞMA SEVİYELERİ

ÖZET

Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri; sosyal, kültürel, idari ve ekonomik boyutlar başta olmak üzere çeşitli açılardan ele alınmaktadır. Bu değerlendirmeler de ülkeleri gelişmişlik açısından sınıflandırmaya yaramaktadır. Gelişmiş ülke statüsüne kavuşmak toplumların refah seviyesini ve ülke zenginliğini artırmaktadır. Gelişmişliğin yanı sıra ülkelerin kurumsallaşma yetenekleri ve kurumsal yapılarının varlıkları son yıllarda önemini daha fazla hissettirmektedir. Kurumsal ülkelerin katılımcı demokrasileri ve yönetim becerileri politik açıdan onlara güç sağlamaktadır. Yeni iktisadi yaklaşımlarda hem teorik hem metodolojik açıdan ele alınan kurumsallaşma seviyesinin ülkelerin gelişmişlik seviyeleri ile olan ilişkilerinin anlaşılması ve ortaya çıkarılması önem taşımaktadır. Bu çalışmada ülkelerin gelişmişlik seviyeleri ile kurumsallaşma seviyeleri arasında var olan ilişkilerin panel veri analizi yöntemiyle incelenmesi amaçlanmaktadır.

 

Anahtar Sözcükler: Gelişme, Gelişmişlik Seviyesi, Kurumsallaşma