YEŞİL TÜKETİM KAVRAMININ SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE VS FRANSA

ÖZET

 

Küreselleşmeyle birlikte insanların istek ve ihtiyaçları da artmıştır.  Küreselleşme dışında gelişen teknoloji ve endüstri, her şeyin hızlı tüketildiği  bir davranış biçimine yol açmıştır. Tüketim faaliyetlerindeki diğer köklü değişiklikler de doğal kaynakların hızlı ve bilinçsizce yok edilmesine yol açmakta, bu da ekolojik dengenin bozulmasına ve kaynakların tükenmesine neden olmaktadır.  Ekolojik sorunlar doğal çevreyi etkilediği gibi tüketiciler üzerinde de olumsuz etkiler yaratmaktadır. İnsan ve çevre arasındaki sürekli etkileşim, ülkelerin kalkınma politikalarında “sürdürülebilir çevre”yi esas alarak hareket etmelerine, işletmelerin üretimlerinde bu konsepte göre hareket etmelerine ve tüketicilerin de satın alma kararlarını da buna göre vermelerine neden olmaktadır. Çevre konularının artan önemi ekolojik uygulama ve stratejileri ön plana çıkarmaktadır.

Bu çalışmanın amacı, yeşil tüketim kavramının sürdürülebilir kalkınma açısından bazı yeşil vergi uygulamaları ile Türkiye ve Fransa özelinde incelenmesidir.

 

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilir Kalkınma, Tüketici, Yeşil Tüketici, Avrupa Yeşil Mutabakatı.